Biliçli ve Güvenli Araç Kullanmak Can ve mal Güvenliğini Korur Bütçenize Zarar Vermez